อาสาฬห

posted on 17 Jul 2011 12:29 by skinhead

จันทร์กระจ่าง...
ท่ามกลางความเงียบสงบ
ทั้งสายลมและความรู้สึก
แซ่ซ้องด้วยอักขรบาลี
ในวันที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงปฐมเทศนา
ครบแล้วทั้งหมดทั้งมวล
ด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กับการค้นหาความหมายแห่งชีวิต
ไม่มีสิ่งใดมากมาย
เท่ากับลมหายใจเข้าออก
และรู้ขณะจิต
ไหวเพียงไหว
เคลื่อนเพียงเคลื่อน
สรรพางค์หาได้เป็นของเรา
หัวใจใช่เป็นของเรา
ความรู้สึกนึกคิด
คือสิ่งที่สมมุติ
ปล่อยวางแล้วให้ไหลผ่าน
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
ดั่งเรื่องราวร้ายร้าย
ก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

สกินเฮด
16/07/54
อาสาฬห

Comment

Comment:

Tweet